Het Vijfde Privilege

Het Vijfde Privilege is verwant met de Vishudda chakra ofwel de keelchakra. Corresponderend lichaamsdeel: keel, mond, nek, schouders. Kleur: blauw (water, uitspansel). Waarde: communicatie, expressie, creativiteit

De gaven van het Vijfde Privilege:

– Je durft zuiver en integer de waarheid te zoeken, te bestuderen en te delen en culturele of persoonlijke vooroordelen te ontstijgen
Je kunt de connectie maken met zowel de ratio als met je intuïtie en spiritualiteit
Je kent jouw eigen, authentieke visie en kunt deze uitdrukken en overdragen op anderen
Je staat open voor inspiratie en gebruikt je creativiteit volledig om van idee tot expressie en creatie te komen
Je kent de grote waarde van de dialoog en communiceert eerlijk, krachtig en effectief, zonder anderen te overstemmen.

De kernbegrippen van het Vijfde Privilege zijn zelfexpressie en communicatie. Uitdrukking geven aan jouw waarheid, jouw levensbestemming, maar ook openstaan voor uitwisseling en ideeën van anderen. En dan gaat het niet alleen over communicatie met anderen en het overbrengen en opnemen van gedachten en denkbeelden, maar ook over het belangrijke element creativiteit.

Voor communicatie gebruiken wij in de eerste plaats onze stem (wat natuurlijk niet betekent dat iemand die niet over een stem beschikt, niet prima zou kunnen communiceren of het Vijfde Privilege kan verwerven). Deze is niet voor niets gevestigd op de plek waar lichaam en hoofd elkaar raken. Door de juiste manier van communicatie brengen we onze visie in lijn met de realiteit en geven we ruimte aan onze emoties en verlichten we letterlijk de druk op ons hart. Een meditatie op basis van deze gedachte is dan ook een prima start om kennis te maken met dit Privilege. Hoe beter onze lichaam en geest met elkaar communiceren, hoe beter communiceren met de buitenwereld ons afgaat.

Het zit nog niet goed met het Vijfde Privilege als er sprake is van:

– verbale incontinentie: onafgebroken aan het woord zijn, zonder te luisteren naar anderen
– verbale agressie: schelden, vloeken, schreeuwen, dreigen
– verbale manipulatie: roddelen, kwaadspreken, huichelen, liegen
– verbale incompetentie: angst om je te uiten, verlegenheid, onduidelijk of verward spreken.

Werken aan het Vijfde Privilege

Vaak wordt geadviseerd om te zingen, mantra’s, popsongs, Schubert – maakt niet uit, als het je maar ligt zodat je het met hart en ziel kunt doen. Maar iedere vorm van creativiteit, mits uitgevoerd met overgave en oprechtheid, leert je iets over het Vijfde Privilege. Schilderen, boetseren, schrijven, musiceren: het zijn allemaal vormen van expressie, die je ook als meditatie kunt beschouwen. Of mediteer gericht, bijvoorbeeld met deze meditatie.

Ik uit mijzelf naar eer en geweten
met mildheid, respect en liefde
en geef expressie aan mijn waarheid.
Zo luister ik ook naar anderen
en laat gedachten en ideeën vrij stromen
en nieuwe denkbeelden genereren.
De echo van mijn woorden
weerklinkt in het universum.

Omdat communicatie nooit eenrichtingsverkeer kan zijn, helpt het enorm als je tegelijkertijd je best doet om open te staan voor de zelfexpressie van anderen. Lees, beschouw, kijk je ogen uit, voel, ruik en luister – luister naar alles, naar de stemmen van mens en dier, naar muziek en naar de expressie van het universum die we meestal ‘stilte’ noemen… Zo zal het Vijfde Privilege jouw innerlijke stem bevrijden. Je zult hem horen.