Het Derde Privilege

Het Derde Privilege gaat samen met de Manipura chakra ofwel de Zonnevlecht chakra. Corresponderend lichaamsdeel: middenrif, tussen navel en hart. Kleur: geel (zon, vuur). Waarde: functioneren in de groep, persoonlijke kracht en zelfontplooiing.

De gaven van het Derde Privilege:

– Je weet wie je bent, waar je staat en wat je wilt
– Je bent besluitvaardig en energiek
– Je neemt je verantwoordelijkheden en hebt controle over je leven
– Je kunt goed functioneren in groepsverband
– Je realiseert je ambities met respect voor anderen.

Het Derde Privilege gaat over jouw plaats in de wereld en jouw functioneren daarin. Dit Privilege geeft je de energie en het zelfbewustzijn om als zelfstandig individu te functioneren tussen anderen, het verantwoordelijkheidsgevoel om doelen te stellen in je leven en de wilskracht om deze doelen te realiseren. Het Derde Privilege geeft je, naast een stabiele basis in normen en waarden, de inspiratie en de kracht – het “vuur” – om verandering teweeg te brengen in je leven en in de wereld. Daarbij gaat het niet alleen om studie, werk en carrière, maar om zelfrealisatie in de breedste zin.

Hopelijk beschik je al over het besef dat je anderen nodig hebt in je leven, iets wat bij zeer ambitieuze mensen met een sterke persoonlijke geldingsdrang nog wel eens ontbreekt. Let op, want over anderen heenwalsen, altijd de eigen wil doordrijven ten koste van alles – dat is een parodie op het Tweede Privilege! De gave is nu juist om binnen een groep mee te draaien in een zekere harmonie, met respect, maar zonder jezelf weg te cijferen omwille van die harmonie. Het gaat niet zozeer om macht, maar om kracht; om assertief zijn, maar niet overassertief.

Misschien roept dat de vraag op: is dit nu wel een Privilege? Hoe je jezelf binnen een groep opstelt, lijkt immers iets waar je zelf controle over hebt en dat evenzeer afhangt van jou als van de anderen in de groep, en bovendien van de aard van die groep en jouw plaats erin: is het familie, een klas, een sportteam, collega’s? Allemaal waar: elke groep heeft zijn eigen regels en dynamiek en jouw functioneren hangt daar nauw mee samen. Wat het Derde Privilege je geeft, is het vermogen om je binnen zeer verschillende groepen aan te passen, je ermee te identificeren en je de groepscode eigen te maken, zonder daarbij jouw individualiteit en doelstellingen op te offeren. En dat is wel degelijk een gave en een stap vooruit in je leven.

Belangrijker nog is dat dit Privilege richting geeft aan je leven, met heldere doelen op zowel de lange als de korte termijn, en bovendien de energie en zelfdiscipline om daarin gestructureerd actie te ondernemen en resultaten te boeken. Daarmee overstijg je de meer primaire behoeften die samenhangen met de eerste twee Privileges. Je komt op een abstracter niveau, waar je niet zozeer instant satisfaction op fysiek en materieel gebied najaagt, of op de bank hangt en jezelf afvraagt “waarheen, waarvoor?” maar zicht hebt op een diepere, meer spirituele vervulling – ook wel als “geluk” bestempeld”.  Bovendien verkrijg je de daadkracht om de juiste activiteiten te kiezen en te ontplooien waarmee je jouw doelen ook echt binnen je bereik kunt brengen.

Het zit (nog) niet goed met het Derde Privilege als je:

–  Jezelf passief opstelt, geen verantwoordelijkheid neemt en hulpeloosheid cultiveert
–  Het gevoel hebt dat je “geleefd wordt” en dat jouw stem niet gehoord wordt of meetelt
–  Geen energie of zin hebt om wat dan ook te ondernemen
–  Geen doel hebt in het leven en je afvraagt waar het allemaal goed voor is
– Jezelf altijd opstelt als een eenling en gezelschap en groepen vermijdt
– Altijd vol zit met geweldige plannen maar er nooit in slaagt om ze waar te maken
– De behoefte hebt om de mensen om je heen sterk te controleren en domineren
– Manipulatief en zelfzuchtig bent.

Werken aan het Derde Privilege

Zijn daar dingen bij waarin jezelf herkent? Dan voel je vast ook de behoefte aan vooruitgang en innovatie op dit gebied. De meeste mensen voelen vrij duidelijk aan dat hier een grote stap vooruit gemaakt kan worden die het leven zo niet mooier, dan toch wel aanzienlijk rijker kan maken. Meditiatie en yoga kunnen je daarbij helpen.

Dit Privilege hangt samen met de derde Chakra, het middenrif ofwel de “solar plexus”, geassocieerd met de zon en het element vuur (energie). De Zonnegroet, die helpt om je chakra’s te openen en je in verbinding te stellen met de universele energie, is daarom zeer aan te raden. Daarnaast is een dagelijkse simpele zelfbevestiging zeer effectief:

“Ik accepteer mijzelf en ik ben het waard
om gerespecteerd te worden zoals ik ook anderen respecteer.
Ik heb de kracht en de energie om te bereiken wat ik echt wil.
Ik geloof in mijzelf en neem verantwoordelijkheid voor mijn leven.”

Om de weg vrij te maken voor het Derde Privilege zou je jezelf de vraag kunnen stellen: wie ben je, wie wil je zijn en hoe breng je die twee in overeenstemming met elkaar? Want daarin ligt immers jouw levensdoel besloten. Misschien denk je dat je het antwoord al weet, maar dat hoeft je niet te beletten om er nog eens goed op in te gaan – misschien verras je jezelf – en vervolgens te bezien of en hoe je daar op de juiste manier naartoe werkt. Het geeft ook niet als je het antwoord niet weet of als het op zich laat wachten: het gaat erom dat je erbij stilstaat, de weg er naartoe ten volle bewandelt en bereid bent om onbevooroordeeld naar jezelf te luisteren. Ervaar de vraag, laat de rest maar komen. Er is geen goed of slecht antwoord. Het antwoord ben jij: jouw vernieuwde zelf.