Het Vierde Privilege

Het Vierde Privilege heeft alles te maken met ons hart, het orgaan dat zuurstof naar alle delen van ons lichaam brengt en ons dus letterlijk in beweging houdt, en dat daarnaast wordt beschouwd als de zetel van de liefde die in ons is, onze kern. Van alle Privileges is dit Vierde Privilege dan ook iets schitterends om te ontvangen: een gave die letterlijk en figuurlijk ‘lucht geeft’, vrijheid van beweging in lichaam en geest, in gebalanceerde energie (de zg. ‘flow’), en zo jouw liefde in al haar facetten ontsluit. Dat is nogal wat! Waar de eerste drie Privileges vooral fysiek van karakter zijn – al kun je dat, zoals we hebben gezien, nooit loskoppelen van de mentale aspecten en effecten – legt dit Vierde Privilege de verbinding tussen het aardse, lichamelijke en het spirituele – het hogere.

Binnen de Oosterse levensvisies is de hartchakra, waarmee dit Privilege samenhangt, een centraal knooppunt in ons lichaam waardoor onze energiestromen worden geregeld. Een soort ‘NS-station Utrecht Centraal’ van lichaam en geest, zou je kunnen zeggen. In mijn ervaring geeft het Vierde Privilege je toegang tot die centrale infrastructuur die vrij verkeer mogelijk maakt tussen alle verschillende typen energie in je lichaam: de primaire levenskracht, de seksuele energie, ambities en drijfveren enerzijds; en anderzijds de ‘geestelijke’ energie die liefde is. Die energie kent zelf ook meerdere niveaus: de liefde voor jezelf, de liefde voor anderen, de onbaatzuchtige liefde voor alles wat leeft en uiteindelijk de kosmische liefde die het bestaan overstijgt. Die laatste vormen zijn op het niveau van het Vierde Privilege natuurlijk nog absoluut niet binnen bereik (zelf ben ik daar ook lang niet, uiteraard), maar komen wel langzaam in zicht met het overschrijden van het puur aardse. Het Vierde Privilege heb ik zelf ervaren als een stromende energie diep van binnen, liefde en compassie voor mijn medemensen en een groeiend bewustzijn van de manier waarop alles in dit bestaan met elkaar verbonden is.