Het Vierde Privilege

Het Vierde Privilege is verbonden met de Anahata (Sanskriet voor “ongeschonden”) chakra, de hartchakra. Corresponderend lichaamsdeel: hart, longen. Kleur: groen. Waarde: (niet-fysieke) liefde, genezing.

De gaven van het Vierde Privilege:

– Je bent in staat om diepe liefdes- en vriendschapsbanden met anderen aan te gaan en in stand te houden
Je voelt zorgzaamheid, warmte, respect en compassie ten opzichte van anderen – en jezelf! – en brengt deze gevoelens “luchtig” en ongedwongen in de praktijk
Je kunt vrijelijk geven en ontvangen zonder het een of het ander als een belasting te ervaren
– Je bent je ervan bewust dat je deel uitmaakt van een eindeloos en verfijnd netwerk van liefde dat alles en iedereen in het universum verbindt.

Het Vierde Privilege heeft alles te maken met ons hart, het orgaan dat zuurstof naar alle delen van ons lichaam brengt en ons dus letterlijk in beweging houdt, en dat daarnaast wordt beschouwd als de zetel van de liefde die in ons is, onze kern. Het Vierde Privilege dan ook iets schitterends om te ontvangen: de gave om te kunnen geven, de gave die letterlijk en figuurlijk ‘lucht geeft’ door jouw energie in lichaam en geest vrij te laten stromen – de zg. ‘flow’ – en zo jouw liefde in al haar facetten ontsluit. Dat is nogal wat! Waar de eerste drie Privileges vooral fysiek gericht zijn – al kun je ze natuurlijk nooit los zien van de mentale aspecten en effecten – legt dit Privilege de verbinding tussen het aardse, lichamelijke en het spirituele – het hogere.

Binnen de Oosterse levensvisies is de hartchakra, waarmee dit Privilege samenhangt, een centraal knooppunt in ons lichaam waardoor onze energiestromen worden geregeld. Een soort ‘NS-station Utrecht Centraal’ van lichaam en geest, zou je kunnen zeggen. In mijn ervaring geeft het Vierde Privilege je toegang tot die centrale infrastructuur die vrij verkeer mogelijk maakt tussen alle verschillende typen energie in je lichaam: de primaire levenskracht, de seksuele energie, ambities en drijfveren enerzijds; en anderzijds de ‘geestelijke’ energie die liefde is.

Die energie kent zelf ook meerdere niveaus: de liefde voor jezelf, de liefde voor anderen, de onbaatzuchtige liefde voor alles wat leeft en uiteindelijk de kosmische liefde die het bestaan overstijgt. Die laatste vormen zijn op het niveau van het Vierde Privilege misschien nog niet  binnen je bereik (zelf ben ik daar ook nog niet, uiteraard), maar komen wel langzaam in zicht, door het overschrijden van de puur aardse behoeften en verlangens, waarbij de nadruk veeleer ligt op ontvangen en nemen in plaats van geven. Het Vierde Privilege heb ik zelf ervaren als een stromende energie diep van binnen, liefde en compassie voor mijn medemensen en een groeiend bewustzijn van de manier waarop alles in dit bestaan met elkaar verbonden is.

Het zit (nog) niet goed met het Derde Privilege als je:

– Gevoelens van eenzaamheid ervaart
– Je in mentaal opzicht benauwd voelt (NB: ga naar de dokter als je je fysiek benauwd voelt!)
– Het moeilijk vindt om liefde en vriendschap te accepteren of te geven
– Geneigd bent om je kritisch en wantrouwig op te stellen jegens anderen, of juist te goed van vertrouwen bent
– Geen nee kunt zeggen, ook al is het ten koste van jezelf
– Jezelf wegcijfert voor anderen en je eigen emotionele behoeften verwaarloost.

Werken aan het Vierde Privilege

Yoga-oefeningen voor de hartchakra en meditatie kunnen je goed helpen op weg naar het Vierde Privilege. Zulke oefeningen zullen je bovendien lichamelijk en geestelijk verkwikken en kunnen zeer helend werken. Zeer populair zijn ademhalingsoefeningen (Pranayama), wat niet zo gek is gezien de associatie met zuurstof en de circulatie daarvan. Dit is een mooie meditatie, bij voorkeur uit te voeren in de buitenlucht met de vrije natuur om je heen, om in de juiste geestelijke en lichamelijke gesteldheid te geraken voor het Vierde Privilege:

“Ik laat liefde als adem stromen
door mijn hele wezen, van top tot teen,
van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
Ik luister naar mijn hart.
De harmonie die het maakt
met de harten van anderen wijst mij de weg.
Ik beweeg luchtig, vrij en gracieus
op het ritme van het leven zelf. 
Ik voel liefde.”

Misschien denk je nu: “Dat is te mooi, als ik dat zou zeggen, zou het niet waar zijn. Dat ben ik niet, dat voel ik niet…” Dat geeft niets. Stel het je voor, maak ruimte, voel de adem, geef de beelden in je geest ruim baan. En adem diep en krachtig in en uit. Hou vol, en op een dag, ineens, zul je je afvragen hoe het kan dat je zo lang hebt gedacht dat er een verschil is tussen de adem en de liefde…

Dan is het Vierde Privilege voor jou.