Wat zijn Privileges

Zeven Privileges

Er zijn 7 Privileges die elkaar op het pad van innovatie opvolgen. Dat wil niet zeggen dat het Zevende Privilege ‘beter’ of ‘hoger’ is dan het eerste; het betekent alleen dat we gewoonlijk de bevoegdheden en het bewustzijnsniveau van het Eerste Privilege nodig hebben om het volgende Privilege te bevatten en te ontvangen. Het is wel zo dat we ons vrijer en rijker voelen naarmate we over meer Privileges beschikken. Dat is omdat ons denk- en gevoelsraam steeds ruimer wordt. Door het trainen van onze niet-fysieke waarneming wordt ons spirituele blikveld steeds groter, ons ervaren steeds dieper, totdat we uiteindelijk samenvloeien met onze onbegrensde zelf.

Niveaus van ervaren

Elke stap die we maken in spiritueel opzicht geeft ons een duidelijk gevoeld voorrecht: toegang tot een nieuw bewustzijn; een ander niveau van ervaren. Het besef dat we een nieuwe fase zijn binnengegaan komt over het algemeen vrij plotseling; we ervaren het ook echt als een stap vooruit – als plotseling toegang krijgen tot onontgonnen spiritueel terrein dat eerder onbereikbaar was. Vandaar de naam ‘Privileges’.

Privileges en chakra’s

Het gaat erom dat we ons niet verliezen in techniek, maar ons als rond en geheel wezen, lichaam en geest, ratio en gevoel, in zachtheid kunnen overleveren aan de ervaring. Wie zich ooit heeft verdiept in Oosterse wijsheid en levensbeschouwing zal niet verrast zijn dat dit verhaal over Privileges aanleunt tegen het eeuwenoude boeddhistische en vedische gedachtengoed. Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen Privileges en chakra’s. Deze wijsheid en de technieken die ons door meditatie en yoga worden aangereikt, zijn dan ook van groot belang, zeker wanneer we deze in oprechtheid en ontvankelijkheid kunnen integreren in ons hedendaags bestaan van alledag.